Tipperne - danmarks fugle mekka!

Tipperhuset

Stueetagen er indrettet som madpakkerum. hvor du kan nyde din medbragte mad eller kaffe. der er plads til ca. 15 personer. Adgang til madpakkerummet sker via hoveddøren, hvor der også findes en handicapvenlig rampe. Det er ikke muligt at reservere madpakkerummet og hoveddøren åbnes og lukkes automatisk jævnført åbningstiderne.
I tilknytning til Tipperhuset findes et mindre skud, hvor der er adgang til et handicapvenligt toilet.

Første salen i Tipperhuset anvendes til fuglestation, hvorfra professionelle fugletællere overvåger ynglende eng- og trækfugle

Fugleskjul

Følg trampestien mod vest fra Tipperhuset. Her står et mindre fugleskjul opført, hvorfra du har mulighed for at observere fuglelivet på engene. Foran skjulet er der etableret et bekkasinskrab på ca. 400 kvadratmeter. Trampestien ud til fugleskjulet er fra Tipperhuset ca 1200 meter lang. Stien er afmærket med røde pile fra både fugletårnet og parkeringspladsen.

Husk praktisk fodtøj og en god kikkert.
Har du glemt gummistøvler, kan der lånes et par i kælderen, spørg i receptionen på kroen.

Fugletårnet

Fra det 13 meter høje fugletårn er det muligt at observere alverdens fugle. Tårnet er bygget i 2017 og erstatter det gamle fugletårn, som oprindeligt blev anvendt som udkigspost af tyskerne, under 2. verdenskrig. Tårnet ligger ved siden af Tipperhuset.

I tårnet findes der en gammel kikkert, som stammer fra 2. verdenskrig. Kikkerten anvendes dagligt af de professionelle fugletællere. Det anbefales ikke at anvende kikkerten, da den der meget skrøbelig. Husk derfor din eget kikkert, samt fuglebog.

Trapperne i tårnet er meget stejle, så det anbefales at bakke ned fra tårnet. Anvendelse af fugletårnet er på eget ansvar.
Tårnet kan i forbindelse med professionelle fugletællinger være lukket for adgang, i kortere perioder. Du kan se mere herom, på tårnet, på selve dagen.

Adgangsforhold

For at forstyrre fuglene mindst muligt, er der generalt adgangsforbud på Tipperne. 

Det er dog tilladt, på særlige betingelser, at færdes på Tipperne i følgende tidsrum 

1. marts - 31. juli: Alle dage kl. 07.00 - 22.00. Kun adgang i bil.
1. august – 31. oktober: Alle dage kl. 9.30 – 15.30. Adgang i bil og på cykel.

1. november – 28. (29.) februar: Ingen adgang!

Tippernes skal forlades uden opfordring inden lukketid.

På grund af fredning og af hensyn til fuglelivet, er der kun adgang til Tipperne i bil. Det er dog tilladt at cykle, uden for fuglenes ynglesæson.
Grusvejen skal følges helt ned til P-pladsen ved Tipperhuset. Du må ikke holde stille undervejs og det er ikke tilladt at stige ud af bilen.

Det er tilladt at færdes på græsplænen omkring Tipperhuset, samt den markerede trampesti mod vest, ud til fugleskjulet. Al øvrig færdsel er ikke tilladt. Det er på eget ansvar at benytte fugletårnet og fugleskjulet.

Adresse

Vesterhavsvej 327, 6830

Small Danish Hotels
Horesta
Horesta Safe To Visit
Tripadvisor